DigiMe Timeline

2022
02. Kvě 2022

CO2 Warner

V rámci projektu EU Digime vyvinula třída mechatroniky na FMS Schopenhauerstrasse výstražné zařízení CO2, které lze naprogramovat pomocí micro:bit.

Video CO2 Warner

15. Bře 2022

DigiMe Workshop

„Konečně znovu otevřít skutečné dveře místo klikání na „otevřít schůzku“ na ZOOMu!
Žáci školy MS Pyrkergasse měli na našem prvním “fyzickém” DigiMe workshopu v novém roce v Talent Garden hodně napilno – s kódováním, seznamováním se s IT řešeními jako je PEZZ® life, ale především šťoucháním se s vlastními nápady .
Přítomni také: Arkadi Jeghiazayan z Amlogy a Claudia Pach z Magistrátu města Vídně 01, kteří studentům umožnili nahlédnout do jejich velmi odlišných IT zaměstnání.“

2021
11. Lis 2021

DigiMe Gettogether

V rámci přeshraniční výměny mezi partnerskými školami DigiMe byla prezentována videa školních tříd a seznamovány s nabídkami workshopů z druhé země. Program podpořily ArsElectronica, Technisches Museum Wien, Czechitas a Prototýpci.

18. Říj 2021

Workshop “Kódování pomocí micro:bit”

V evropské kanceláři začala další série workshopů pro učitele „Coding with the micro: bit“. Kromě základů programovacího jazyka se vyučují základy mikrokontrolérů.

13. Zář 2021

European Cooperation Days 2021

Projekt DigiMe se zaměřením na „Kódování pomocí micro: bit“ bude představen během Dnů evropské spolupráce 2021.
video příspěvek

28. Čvn 2021

Videodokumentace elektrické kytary s micro: bitem

Třída 4E vídeňské partnerské školy MIM Wendstattgasse vyrobila s třídním učitelem Martinem Deiningerem elektrickou kytaru, která hraje tóny přes rádiový modul programovatelného micro: bitu.

Videodokumentace

18. Čvn 2021

On-line prezentace školních projektů v Kraji Vysočina

Žáci a žákyně z Kraje Vysočina představili své kódovací projekty DigiMe na online konferenci! Žáci 2. stupně základních škol si sami připravili prezentace a sdíleli vytvořená videa a obrázky o svém školním digitálním projektu. Většinou pracovali s Lego Mindstorm, ale také s 3D tiskárnou, s micro: bity a někteří pro svůj projekt používali platformu Arduino. Gratulujeme všem školním týmům za skvělé příspěvky!

17. Čvn 2021

Účast na 9. mezinárodní konferenci PA9 strategie EU pro Podunají

Vedoucí partner byl pozván, aby představil projekt DigiMe na 9. mezinárodní konferenci zúčastněných stran PA9 strategie EU pro Podunají s podnázvem: „Posílené Podunají prostřednictvím digitalizace, inkluze a vzdělávání“. Konference se konala17. a 18. června se zajímavými diskusemi a prezentacemi. Náš projekt byl představen v panelové diskusi č. 1 “Podpora digitálních dovedností a kompetencí v Podunají.” Konferenci pořádá Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem práce a Spolkovým ministerstvem školství, vědy a výzkumu Rakouské republiky, Ukrajinským institutem pro mezinárodní politiku, sociálním výzkumem L&R a OeAD– Rakouská agentura pro vzdělávání a internacionalizaci. Velké díky organizátorům akce!

26. Kvě 2021

CO2 workshop

První speciální workshop k tématu CO2 a kvalitě ovzduší se konal 26. května. Více než 20 učitelů z téměř 20 škol naprogramovalo zařízení pro měření CO2 speciálně vyvinuté pro tento workshop, které mohou naprogramovat i začátečníci bez předchozích znalostí.

Prostřednictvím barevných LED diod a blikajících světel jsou školní třídy a konferenční místnosti včas informovány, když je čas větrat.

17. Bře 2021

Webinář pro rakouské učitele: “Online tools for school activities”

Čeští učitelé připravili webinář pro rakouské učitele. Prezentované nástroje pro online výuku: answergarden.ch, flippity.net, mentimeter.com, socrative.com, nearpod.com, linoit.com. Tyto nástroje lze použít ve výuce na dálku, ale i mimo ni např. na testování, prezentace, sběr informací a pro zábavu. Záznam webináře je i dispozici na odkazu níže. Heslo: Qa3342Ew

All Tutorials in EN/CZ

Webináře