LCD displej

Úkol

Pomocí LCD displeje v programech můžeš zobrazit teplotu, proměnné, hodnoty senzorů a další.
Pokud potřebuješ pomoc, podívej se do pracovního listu nebo se podívej do výukových programů.