V evropské kanceláři začala další série workshopů pro učitele „Coding with the micro: bit“. Kromě základů programovacího jazyka se vyučují základy mikrokontrolérů.