Projekt DigiMe se zaměřením na „Kódování pomocí micro: bit“ bude představen během Dnů evropské spolupráce 2021.
video příspěvek