DigiMe Timeline

2021
17. Čvn 2021

Účast na 9. mezinárodní konferenci PA9 strategie EU pro Podunají

Vedoucí partner byl pozván, aby představil projekt DigiMe na 9. mezinárodní konferenci zúčastněných stran PA9 strategie EU pro Podunají s podnázvem: „Posílené Podunají prostřednictvím digitalizace, inkluze a vzdělávání“. Konference se konala17. a 18. června se zajímavými diskusemi a prezentacemi. Náš projekt byl představen v panelové diskusi č. 1 “Podpora digitálních dovedností a kompetencí v Podunají.” Konferenci pořádá Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem práce a Spolkovým ministerstvem školství, vědy a výzkumu Rakouské republiky, Ukrajinským institutem pro mezinárodní politiku, sociálním výzkumem L&R a OeAD– Rakouská agentura pro vzdělávání a internacionalizaci. Velké díky organizátorům akce!

26. Kvě 2021

CO2 workshop

První speciální workshop k tématu CO2 a kvalitě ovzduší se konal 26. května. Více než 20 učitelů z téměř 20 škol naprogramovalo zařízení pro měření CO2 speciálně vyvinuté pro tento workshop, které mohou naprogramovat i začátečníci bez předchozích znalostí.

Prostřednictvím barevných LED diod a blikajících světel jsou školní třídy a konferenční místnosti včas informovány, když je čas větrat.

17. Bře 2021

Webinář pro rakouské učitele: “Online tools for school activities”

Čeští učitelé připravili webinář pro rakouské učitele. Prezentované nástroje pro online výuku: answergarden.ch, flippity.net, mentimeter.com, socrative.com, nearpod.com, linoit.com. Tyto nástroje lze použít ve výuce na dálku, ale i mimo ni např. na testování, prezentace, sběr informací a pro zábavu. Záznam webináře je i dispozici na odkazu níže. Heslo: Qa3342Ew

All Tutorials in EN/CZ

Webináře

18. Úno 2021

Přeshraniční workshop kódování

Za účelem přeshraniční výměny vědomostí navzdory situaci spojené s Covid-19 se 18. února 2021 uskutečnil základní workshop kódování v angličtině. Čeští učitelé z Jihomoravského kraje a Vysočiny se seznámili s obsahem a metodami používanými na rakouských školách.

01. Úno 2021

Zařízení pro workshop kódování

Zařízení pro pokročilou dílnu “Kódování pomocí micro: bitů” právě přišlo.
Pod heslem „Making“ se účastníci naučí, jak používat micro:bit v kombinaci se senzory, displeji, servy a elektronikou pro kreativní projekty.

Další informace o kódovacích workshopech pro učitele najdete na našem webu: digime.europabuero.wien

2020
15. Pro 2020

Dlouhodobý žákovský projekt na ZŠ nám. Republiky ve Znojmě

Tyto učební pomůcky byly navrženy v rámci dlouhodobého žákovského projektu na ZŠ nám. Republiky ve Znojmě – Tisk učebních pomůcek na 3D tiskárně.
K tomu, aby žáci mohli vytvořit 3D model pomocí návrhových programů, museli nejdříve zvládnout problematiku dané učební pomůcky. Díky novému vybavení, 3D tiskárně, mohli přetvořit 3D model do skutečné podoby, a tak zároveň vytvořit i více kopií pro jednodušší aplikování učební pomůcky ve výuce. Učební pomůcky (kostka, mapa ČR a písmena) mohli žáci prezentovat před svými spolužáky, a dokázat tak, že danou problematiku velmi dobře zvládají.

10. Pro 2020

Kick off akce partnerských škol

Úvodní online setkání 8 partnerských škol z České republiky a Vídně se uskutečnilo přes ZOOM.
Na programu bylo vzájemné představení škol a projektového týmu, definování společných cílů partnerství a plánování dalších kroků.

26. Lis 2020

DigiMe YouTube Channel

Náš projekt má svůj YouTube kanál, kde najdeš tutoriály, projektovou dokumentaci a videa od žáků z Rakouska a České republiky, kteří realizují kódovací projekty.

11. Lis 2020

Online workshopy pro učitele

Kvůli pandemii Covid-19 se nadcházející workshopy kódování budou konat prozatím online.

15. Říj 2020

On-line Setkání projektových partnerů

Navzdory pokračující coronavirové pandemii se 15.10.2020 uskutečnilo v pořadí 4. setkání projektových partnerů přes platformu ZOOM. Na pořadu dne bylo představení a update aktivit jednotlivých partnerů, dále evaluace, publicita projektu a plánování přeshraničního partnerství škol.