DigiMe Timeline

2022
28. Čvn 2022

Videodokumentace

Videodokumentace DigiMe

Projekt DigiMe po 3 letech končí.

Všechna fakta o projektu jsou shrnuta ve videodokumentaci v rychlém přehledu: Videodokumentace

10. Čvn 2022

Přeshraniční exkurze

Cross-border excursion

2 school classes from Brno come to Vienna for a stop-motion video at the computer science school Wendstattgasse. Afterwards, the school’s own musical is attended, followed by a tour of Vienna.

09. Čvn 2022

Final event

Dne 9. června 2022 se v Brně konala závěrečná akce projektu DigiMe. Kromě zpráv od partnerů projektu proběhly také vzrušující přednášky a panelové diskuze.

 

Všechna fakta o projektu jsou shrnuta v závěrečném videu: Videodokumentace

01. Čvn 2022

Přeshraniční exkurze

Přeshraniční exkurze

2 školní třídy z Brna přijíždějí do Vídně na workshop, po kterém následuje soutěž na téma „Digitální kompetence“, kterou pořádá Vienna Business Agency

26. Kvě 2022

DigiMe Soutěž

DigiMe Soutěž ve školách v regionu jižní Moravy

Studenti vytvářejí 3D modely míst, ke kterým mají osobní vztah.

24. Kvě 2022

Výlet

Po více než dvou letech omezení Covid-19 bylo velkým potěšením přivítat ve Vídni studenty z České republiky – ahoj!
 
Dne 24. května 2022 navštívila skupina žáků a učitelů z Přibyslavi Vídeň v rámci přeshraniční exkurze. Po přivítání na náměstí Rathausplatz a společném obědě v Café Dschungel v Museumsquartier uspořádali partneři projektu z Vienna Business Agency interaktivní a hravý workshop na téma analogového a digitálního kódování a kreativity a prototypování. Po semináři následovala prohlídka centra Vídně autobusem s možností naskočit a vystoupit.

16. Kvě 2022

ódovací workshopy pro pedagogy

Kódovací workshopy pro pedagogy

Pod vedením našeho odborníka Clause Zöchlinga se učitelé učí v pokročilých workshopech programování senzorů a elektroniky pomocí Micro:bit, abyste mohli v budoucnu realizovat své vlastní kreativní projekty se svými studenty.

13. Kvě 2022

Interpädagogica Vídeň

DigiMe bylo představeno všem zainteresovaným návštěvníkům na Interpädagogica 2022 ve Vídni.

09. Kvě 2022

ICT and digital approaches at schools

Workshop „ICT and digital approaches at schools“ in Telč

Rakouští a čeští učitelé ze škol s informatikou se zúčastnili přeshraničního workshopu na téma „ICT a digitální přístupy na školách“ pod vedením Ing.Markéty Metelkové z Vysočina Education v pobočce Masarykovy univerzity ve městě světového dědictví UNESCO města Telče. Kromě teoretického prověření zaměření na digitalizaci ve školách v Rakousku a České republice mohli zúčastnění pedagogové diskutovat také o metodikách a vyměňovat si své rozdílné zkušenosti v praxi.

07. Kvě 2022

Den Evropy

DigiMe na Den Evropy

U příležitosti Dne Evropy 7. května proběhl ve Vídni pestrý program na téma Evropa. Projekt DigiMe byl zastoupen na informačním stánku Evropské kanceláře ředitelství pro vzdělávání ve Vídni a návštěvníci měli možnost se o projektu dozvědět více.