DigiMe na Den Evropy

U příležitosti Dne Evropy 7. května proběhl ve Vídni pestrý program na téma Evropa. Projekt DigiMe byl zastoupen na informačním stánku Evropské kanceláře ředitelství pro vzdělávání ve Vídni a návštěvníci měli možnost se o projektu dozvědět více.