Ultrazvukový senzor

Úkol

Použij ultrazvukový senzor a naprogramuj si vlastní upozornění vzdálenosti (podobně jako parkovací asistent v autě). Pokud je vzdálenost větší než 12 cm, rozsvítí se zelená LED (nebo OK na displeji), při vzdálenosti mezi 6 cm a 12 cm se rozsvítí žlutá LED (nebo upozornění na displeji), při vzdálenosti menší než 6 cm se rozsvítí červená LED (nebo stopka na displeji).
Pokud potřebuješ pomoc, podívej se do pracovního listu nebo se podívej do výukových programů.