Jazýčkový kontakt

úkol

Použij jazýčkový kontakt a naprogramuj simulovaný poplašný systém. Pokud je v blízkosti jazýčkového kontaktu magnet, je vše v pořádku. Pokud je magnet odstraněn, rozsvítí se LED dioda (nebo zazní bzučák). Ve skutečnosti se jazýčkový kontakt nachází v rámu okna a magnet je v křídle okna (alarm se spustí, jakmile se okno otevře).
Jako další úkol nastav poplašný systém tlačítkem A na „ostrý“ nebo ho znovu deaktivuj pomocí tlačítka B.
Pokud potřebuješ pomoc, podívej se do pracovního listu nebo se podívej do výukových programů.