Za účelem přeshraniční výměny vědomostí navzdory situaci spojené s Covid-19 se 18. února 2021 uskutečnil základní workshop kódování v angličtině. Čeští učitelé z Jihomoravského kraje a Vysočiny se seznámili s obsahem a metodami používanými na rakouských školách.