Ve vzdělávacím hubu instituce Bildungsdirektion für Wien se konalo kick-off setkání projektu DigiMe. Europa Büro Wien a Wirtschaftsagentur Wien představily projekt a následně pozvaly k networkingu strategické partnery, jakož i zástupce „Digitale Bildungsstrategie“ a iniciativy „Schule Digital“.