Blikající LED

úkol

Pomocí microbitu a sady Inventors naprogramuj světelnou diodu, která bliká každou sekundu. Použij zásuvnou desku, zelenou LED diodu, vhodný předodpor a 2 propojovací kabely.
Pokud potřebuješ pomoc, podívej se do pracovního listu nebo se podívej do výukových video programů.