Workshopy pro učitele

Chcete své žáky naučit digitálním dovednostem (osnovy -> základní digitální vzdělání) a jen tak mimochodem programovací jazyk? Nejste si však jisti, zda to zvládnete sami, nebo potřebujete (zejména na začátku) podporu a pomoc?
Pak je nabídka workshopů pro vás ta pravá.
Program se skládá z 1 základního workshopu a navazujícího workshopu – volitelně se lze později zúčastnit i specializovaného workshopu.
Základní workshop se koná ve vaší škole v rámci SCHILF (další vzdělávání učitelů na vlastní škole). Toto další vzdělávání není určeno výhradně učitelům informatiky, spíše naopak: Všichni učitelé by měli mít možnost na všech svých předmětech vytvářet jednoduché aplikace pro kódování, čímž se jejich výuka zatraktivní a motivace žáků zvýší.
Navazující workshop se koná v Europa Büro, kde se 3-6 zástupců vaší školy (spolu s účastníky z jiné školy) kromě již naučených základů dozví o dalších možnostech pro použití ve třídě. U workshopů hraje prvořadou roli praktická aplikace – všechny realizované aplikace mohou být vyzkoušeny přímo s vlastní třídou.
Důležité: Mezi základním workshopem a navazujícím workshopem probíhá ve škole několikatýdenní praktické cvičení. To znamená, že učitelé procvičují a upevňují obsah, který si osvojili na základním workshopu. Jak během, tak i po praktickém cvičení je k dispozici podpora ve formě e-learningové platformy s cvičebními materiály (pracovní listy a video tutoriály). Pokud by tato pomoc nebyla dostatečná, je pro případné dotazy k dispozici také kontaktní osoba.
Půjčování: V této fázi praktických cvičení si lze mikrobity potřebné pro kódování vypůjčit od Europa Büro.
Podle motta – Tvoření místo konzumování – je v popředí myšlenka vytváření (making). To znamená, že u mnoha projektů je kódování spojeno rukodělnými dovednostmi. V závislosti na typu školy (základní nebo střední škola) najdete širokou škálu příkladů použití pro mnoho předmětů, ale i pro mezioborové použití. Kódování hraje přitom důležitou, ale ne výlučnou roli a slouží jako nástroj pro provádění úkolů nejlepším možným způsobem. Jen tak mimochodem se učí dovednosti důležité pro budoucí profesní život, jako je například strukturované myšlení, rozdělení složitého problému do řešitelných dílčích úkolů, strukturované hledání chyb a mnoho dalšího.