DigiMe

Program CBC Interreg V-A Österreich – Tschechische Republik
Project name
DigiMe – Digitale & Mediale Kompetenzen für SchülerInnen und LehrerInnen
Project acronym
DigiMe
Project partners AT
LP1 – Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro (AT)
PP2 – Vysočina Education (CZ)
PP3 – Freizeitzentrum Lužánky (CZ)
PP4 – Wirtschaftsagentur Wien (AT)
Strategic partners
Österreichische Computergesellschaft – OCG (AT)
SecurityHub Austria / DigitalCityWien / CSA CyberSecurityAustria Wien (AT)
Wiener Bildungsserver (AT)
Technische Universität Wien, Fakultät für Informatik (AT)
Masaryk Universität in Brünn, Südmähren (CZ)
Moravian Science Centre Brünn, Südmähren (CZ)
UIV Urban Innovation Vienna GmbH (AT)
fit4internet – Verein zur Steigerung der digitalen Kompetenz in Österreich (AT)
Project duration Okt. 2019 – Sep. 2022

Kurzbeschreibung

Cílem je co nejlépe připravit žáky na splnění požadavků budoucích profesí (obzvláště žádané jsou dívky v technických profesích). V projektu DigiMe

se na jedné straně vzbuzuje zájem žáků o techniku a na druhé straně učitelé dostávají ve workshopovém balíčku potřebné nástroje k tomu, aby své žáky naučili požadované digitální a programovací dovednosti. E-learningová platforma s pracovními listy a videotutoriály usnadňuje učitelům přípravu vyučování.

Přeshraniční výměna žáků a učitelů ve formě exkurzí a návštěv, jakož i partnerství škol umožňuje dlouhodobou spolupráci mezi AT-CZ školami v oblasti digitálního vzdělávání.