Wirtschaftsagentur Wien

Wirtschaftsagentur Wien (Vídeňská hospodářská agentura) je prvním kontaktním místem pro lokální a mezinárodní společnosti působící ve Vídni. Podporuje podniky prostřednictvím dotací, poskytnutím nemovitostí, poradenstvím a networkingovými nabídkami. Wirtschaftsagentur Wien také využívá širokou škálu činností, aby v každodenním životě zviditelnila výsledky výzkumů a učinila je hmatatelnější. Cílem je informovat veřejnost o nových technologiích a výzkumných úspěších a zejména inspirovat mladé lidi pro výzkum, inovace a technologie.

V rámci projektu DigiMe se konají workshopy pro školní třídy, jejichž ambicí je ukázat mladým lidem během fáze jejich odborného profilování se konkrétní kariérní příležitosti v rostoucím IT sektoru. Zejména dívky se mohou inspirovat vhodnými vzory a přitažlivým workshopem pro IT sektor.

  • Wirtschaftsagentur Wien

  • Mariahilfer Straße 20
    1070 Vídeň

  • info@wirtschaftsagentur.at