Vysočina Education

Vysočina Education byla založena Kraje Vysočina, je to organizace, která připravuje podpůrné aktivity pro školy a krajský úřad. Organizace spolupracuje s mnoha institucemi v zahraničí a je zapojena v různých projektech jako expertní subjekt, například popis a budování sítě vzdělávání dospělých, zlepšení systému odborného vzdělávání atd.
Instituce je zapojena do projektů financovaných z ESF spojených s inkluzí, mentoringem ve školách a novými metodami výuky. Vysočina Education se zabývá tématy jako role učitele, sebehodnocení škol, tématem kvality a leadershipem ve školách. Instituce má pobočky ve všech okresech kraje. Všichni zaměstnanci mají zkušenosti v oblasti šíření výsledků a výstupů. V současné době má organizace 11 zaměstnanců na plný úvazek a více než 100 externích pracovníků v různých oblastech rozvoje školy.

Vysočina Education je aktivní na regionální i celostátní úrovni, zaměstnanci jsou zapojeni v národních poradenských orgánech týkajících se kariérového poradenství, leadershipu, mentoringua digitálního vzdělávání. Projekt DigiMe je skvělá šance rozvíjet myšlenky digitálního vzdělávání a více se zaměřovat na osobní rozvoj učitelů a žáků. Projekt nabízí možnost zlepšit digitální kompetence, sdílet informace a rozvíjet pedagogické metody pro digitální svět 2020+.

  • Vysočina Education
  • Žižkova 20
    586 01 Jihlava
  • metelkova@vys-edu.cz