Lužánky

Lužánky – středisko volného času Brno je příspěvková organizace, jejímž posláním je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka. Kromě kroužků, táborů pro děti, akcí pro veřejnost, kurzů a workshopů pro dospělé se středisko zaměřuje také na spolupráci se základními, středními i mateřskými školami, kterým nabízí řadu edukačních programů.
V pestré paletě činnosti mají rozhodně své místo technické dovednosti. Děti a mládež se zdokonalují v programování, poradí si s roboty, mají v paži elek(triky), dokážou rozjet 3D projekty na 3D tiskárně, ovládají dálkově řízené modely. A to zdaleka není všechno. SVČ Lužánky je otevřené mezinárodní spolupráci a drží krok s aktuálními trendy. Více než sto interních zaměstnanců a devět set externistů jsou opravdovými profesionály ve svém oboru.
Do aktivit SVČ Lužánky nyní nově přibyl projekt DigiMe, který všechny možnosti mění v reálné příležitosti. Do projektu je (bude) zapojeno 28 škol v rámci celého Jihomoravského kraje, jsou (budou) podpořeny dlouhodobé žákovské projekty těchto škol, které se soustředí na praktické využití digitálních technologií.

Projekt DigiMe zároveň vnímáme jako možnost pro vytvoření kvalitní spolupracující sítě zajímavých lidí, kteří mají zájem vytvořit pro žáky stimulující výukové prostředí rezonující s 21. století.

  • SVČ Lužánky
  • Nám. 28. října 17
    60200 Brno
  • peregrina.stipova@luzanky.cz