Tutoriály

Tutoriály na této platformě jsou určeny žákům a učitelům.

Žáci využívají známá média (videa, kvízy, online testy), aby si prohloubili, resp. oživili obsah výuky nezávisle v čase a svým vlastním tempem. Primárním cílem této obsáhlé sekce s nápaditými tutoriály je motivace a radost z učení. Celou nabídku tutoriálů lze využít i v rámci „převrácené třídy“, tj. žáci si připravují určité téma samostatně doma a ve vyučování se pak některé oblasti prohlubují nebo se zodpovídají jakékoliv otázky.

Vyučující mají k dispozici kreativní možnosti, jak lze na vlastní škole realizovat různé oblasti digitálního vzdělávání zakotvené v plánu výuky. Podle typu školy (1. nebo 2. stupeň), vyučovaných předmětů, resp. zájmové oblasti (těžiště technika a elektronika) lze zvolit vhodné příklady použití v dané třídě.

Kódování (programování) přitom není v popředí, nýbrž slouží jako nástroj k implementaci kreativních myšlenek a projektů.

Dovednosti mimochodem získané při učení programovacího jazyka jsou skutečným ziskem a jsou nepostradatelné v pozdějším profesním i každodenním životě.

Making

Making hraje v této souvislosti důležitou roli, protože dává nutnosti kódovat smysl a sjednocuje manuální a digitální tvorbu. Platforma nabízí mnoho využití jako např. realizaci projektů v oblasti tvoření (kutění, pájení, prvouka) nebo techniky (elektronika, IoT, fyzika), přičemž kódování (informatika) přispívá k co nejlepší a efektivní realizaci úkolu.
Výsledkem je, že požadovaná multidisciplinární výuka je nejen možná, ale v některých případech dokonce naprosto nezbytná.