Dovednosti

Učení se programovacího jazyka je bohužel až příliš často odmítáno jako dovednost nutná pouze pro okrajovou skupinu, ačkoli schopnosti získané při programování jsou nepostradatelné pro mnoho budoucích profesí, ale i pro každodenní život.
Schopnosti nutné pro realizaci myšlenek a projektů jdou vysoce nad rámec osvojení si základů programovacího jazyka. Zlepšíš si při tom mimochodem:

 • analytické myšlení
 • schopnost konkrétně formulovat úkol
 • schopnost rozložit si komplexní problém do řešitelných dílčích úkolů
 • strukturované hledání chyb
 • a také vytrvalost, snížení frustrace, schopnost týmové práce a mnoho dalších…

Od září 2018 je „digitální základní vzdělávání“ pevně zakotveno v učebních osnovách. Oblasti jako je řešení technických problémů, computational thinking a informační, resp. datová gramotnost, jsou zprostředkovávány prostřednictvím implementace nabídky z platformy a poskytují učitelům průvodce, který pokrývá tuto část digitálního základního vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že v různých předmětech probíhá široká škála praktických cvičení, dovednosti se také učí nebo konsolidují v těchto oblastech:

 • Matematika
 • Němčina
 • Angličtina
 • Prvouka
 • Dílny
 • Informatika
 • Elektrotechnika
 • Fyzika

Programovat, ne konzumovat

Ačkoli již děti s chytrými telefony a tablety vyrůstají, jejich dovednosti jsou v této oblasti při nástupu do školy často omezeny na konzumaci obsahu. Nabídka na této platformě má probudit chuť žáků samostatně programovat a implementovat jednoduché hry nebo vlastní nápady a tvůrčích projekty, přičemž se také učí takzvaná „technická kreativita“.