Navzdory pokračující coronavirové pandemii se 15.10.2020 uskutečnilo v pořadí 4. setkání projektových partnerů přes platformu ZOOM. Na pořadu dne bylo představení a update aktivit jednotlivých partnerů, dále evaluace, publicita projektu a plánování přeshraničního partnerství škol.