DigiMe bylo představeno všem zainteresovaným návštěvníkům na Interpädagogica 2022 ve Vídni.