Tyto učební pomůcky byly navrženy v rámci dlouhodobého žákovského projektu na ZŠ nám. Republiky ve Znojmě – Tisk učebních pomůcek na 3D tiskárně.
K tomu, aby žáci mohli vytvořit 3D model pomocí návrhových programů, museli nejdříve zvládnout problematiku dané učební pomůcky. Díky novému vybavení, 3D tiskárně, mohli přetvořit 3D model do skutečné podoby, a tak zároveň vytvořit i více kopií pro jednodušší aplikování učební pomůcky ve výuce. Učební pomůcky (kostka, mapa ČR a písmena) mohli žáci prezentovat před svými spolužáky, a dokázat tak, že danou problematiku velmi dobře zvládají.