Cíle této e-learningové platformy

Aby školy mohly plně integrovat digitální dovednosti (zejména kódování jako součást digitálního základního vzdělávání) do každodenní výuky, je zapotřebí komplexní škály výukových materiálů a školení jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Tyto nároky pokrývá naše platforma množstvím tutoriálů a souvisejících workshopů. Nejen pro všechny typy škol, ale i pro většinu vyučovaných předmětů a mezioborovou výuku najdou pedagogové vhodné příklady použití pro zavádění digitálního základního vzdělávání do svých předmětů hravou cestou.

Podpora

Ať už jste úplný začátečník nebo zkušený programátor, tato platforma nabízí širokou škálu příkladů použití a nápadů na rozšíření znalostí.
V jednoduchých podrobných pokynech, resp. videích získáte know-how, která jsou nutná k implementaci mnoha kreativních projektů.

  • Učitelé mohou tyto tutoriály využít k přípravě na možné výukové situace nebo k doplnění výuky vhodnými cvičeními.

  • Žákům slouží platforma k upevnění znalostí získaných ve vyučování nebo k samostatné přípravě znalostí doma podle principu Převrácené třídy, takže na vyučování se poté diskutuje pouze o obtížných částech látky.

  • Workshopy pro žáky (Wirtschaftsagentur Wien) a učitele (Schilf + Europa Büro der Bildungsdirektion für Wien).