Zahájení workshopů kódování pro učitele vedených Evropskou kanceláří a předání micro: bitů účastníkům.